نمونه پروژه

تمام پروژه های اجرا شده

 • پروژه منزل مسکونی

  پرده زبرا پرده ورمن پرده رومن پرده های تصویری پرده کرکره تصویری پرده لور پارچه ای

 • آلبوم تصاویر پارچه های بریلنت ترکیه

  پرده زبرا ، ورمن ، رومن ، اورسی ، شنگریلا

 • نمونه پروژه

  یک پروژه دارای مراحل مختلفی است که هر مرحله دارای خصوصیت خاص خود و نیازمند تصمیم گیری های مناسب آن است. از متدوال ترین تقسیم بندی های پروژه میتوان به فازه های: درک، برنامه ریزی، اجرا و به پایان رساندن پروژه اشاره کرد. تقسیم بندی های دیگری نیز وجود دارد که به طور کلی همان مفهوم ذکر شده را بیان میکنند.

 • پروژه اجرا شده در هنرستان پایگاه انقلاب

  پروژه پرده های لوردراپه تصویری اجرا شده در هنرستان پایگاه انقلاب