نمونه پروژه

تمام پروژه های اجرا شده

  • نمونه پروژه

    یک پروژه دارای مراحل مختلفی است که هر مرحله دارای خصوصیت خاص خود و نیازمند تصمیم گیری های مناسب آن است. از متدوال ترین تقسیم بندی های پروژه میتوان به فازه های: درک، برنامه ریزی، اجرا و به پایان رساندن پروژه اشاره کرد. تقسیم بندی های دیگری نیز وجود دارد که به طور کلی همان مفهوم ذکر شده را بیان میکنند.

  • آلبوم تصاویر پارچه های بریلنت ترکیه

    پرده زبرا ، ورمن ، رومن ، اورسی ، شنگریلا

  • پروژه اجرا شده در هنرستان پایگاه انقلاب

    پروژه پرده های لوردراپه تصویری اجرا شده در هنرستان پایگاه انقلاب