Attachment: ۳۲۲-wallpaper-for-bathrooms-ideas-for-bathroom-hd-wallpaper-1024×768

Attachment: ۳۲۲-wallpaper-for-bathrooms-ideas-for-bathroom-hd-wallpaper-1024×768

یکی از انواع جدید پرده های کلاسیک، پرده زبرا میباشد. ساختار پرده زبرا از جنس تور و پارچه است که به صورت راه راه مساوی و با ظرافت هر چه تمام بافته شده است.

یکی از انواع جدید پرده های کلاسیک، پرده زبرا میباشد. ساختار پرده زبرا از جنس تور و پارچه است که به صورت راه راه مساوی و با ظرافت هر چه تمام بافته شده است.

درباره پرده-decorcenter