پرده

پرده

از روزگاران گذشته پرده به عنوان پوششی برای درها و پنجره ها و جلوگیری از نفوذ سرما بکار میرفته است. برای این کار از چوب های سخت و یا یک تکه پارچه استفاده میکردند. در یونان باستان خانه ها ساده بوده و کاخ ها فقط با مرمر و سنگ های گرانبها زینت داده میشد اما در روم باستان پرده مقام پرابهت خود را یافت.

در ایران عصر ساسانی پرده علاوه بر مصارف خانگی و عمومی در قصر شاهنشاهان به عنوان حدفاصل شاهنشاه و کسانی که به حضور او میرسیدند بکار برده میشد.پرده دار مقام تشریفاتی مهمی بود که وظیفه او کنار زدن آن برای رویت پادشاه از سوی شرفیاب شوندگان بود.  پس از فروپاشی سلسله ساسانیان نام عربی حاجب را یافت. در دربارهای اموی و عباسی و سپس دولت های ایرانی پس از اسلام حاجب مقام بسیار با اهمیتی بود.در قرون اخیر در دربارهای اروپا نیز شکوه و ابهت و عظمت خاصی یافت. در دربار لویی چهاردهم و جانشینان او عنصر جدانشدنی  در و پنجره در تالارهای ورسای ، تریانون و توییلری بود.در قرن شانزدهم میلادی علاوه بر کاخ ها، تئاترها و اپراخانه ها و سالن های پرتجمل مهمانخانه ها و تالارهای کنسرت، کالسکه ها نیز مزین به پرده های باشکوه شدند.در قرون وسطی و در دربارهای مشرق زمین، حاجب نقش بسیار مهمی در جداسازی حرم سرای خلفا و سلاطین از قسمت بیرونی داشت. در دربارهای ایرانی مانند دربار آل بویه ملکه های فرمانروا چون سیده خاتون پشت پرده نازکی مینشستند و به سخنان و گزارش های وزیران گوش میداند و این رسم تا اواخر دوران قاجاریه همچنان پا برجا بود. ملکه های معروف غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی و در قرون اخیر زنان فرمانروای مقتدر سلسله صفویه نظیر مادر شاه عباس و سلسله قاجاریه نظیر مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه از پشت آن وزیران را به حضور میخواستند و با آنان به مذاکره میپرداختند.

پرده زبرا پرده کرکره پرده تصویری مجموعه دکورپرده اولین تولید کننده زبرا ورمن رومن اورسی شنگریلا و سیلویت و پرده تصویری شید و لور و کاغذ دیواری تصویری

دکورپرده


پرده شید و لور و ریسه و کاغذ دیواری تصویری

پرده تصویری


هیچ محصولی یافت نشد.