پرده تصویری

پرده تصویری

پرده های تصویری شید رول بصورت یکرو و دو رو قابل تولید هستند. همچنین پرده های تصویری شید می تواند از جنس های بنر، پارچه، سولیت درجه دو و سولیت درجه یک باشند. البته توجه کنید که شید رول های جنس بنر و پارچه صرفا بصورت یک رو قابلیت تولید را دارند.

۱- صد درصد قابل شستشو

۲- قابلیت چاپ در ابعاد دلخواه

۳- قابلیت چاپ تصاویر دلخواه در دو نوع یکرو و دورو

۴- ثبات رنگ در برابر دمای بالا و نور آفتاب

پرده تصویری شید شید لور و ریسه تصویری با هر تصویر دلخواه شما مشتری عزیز

پرده تصویری شید

 پرده تصویری شید یکرو: در این نوع پرده ملاک بر این است که تنها از یک طرف دید وجود داشته باشد مانند پنجره اتاق ها یا مکانهای ورودی که نسبت به پرده از پشت دیدی وجود ندارد و تنها یک سمت پرده دارای تصویر می باشد

 پرده تصویری شید دورو (دید از دو طرف): در این نوع پرده ملاک بر این است که پرده از دوطرف قابل رویت باشد و در دوطرف پرده عکس چاپی قرار دارد مانند پرده های روی اپن آشپزخانه و یا پشت ویترین فروشگاه ها

پرده های شید رول طرح پرفراژ بصورت یکرو: در این نوع پرده ها که عموما در فروشگاه ها یا مراکز اداری کاربرد دارد تصویر اعم از تبلیغاتی یا آرم و نام شرکت یا مغازه و …  رو به بیرون قرار میگیرد و عابرین بیرون ، فقط تبلبغات یا تصاویر روی پرده را میبینند و دید نسبت به داخل فروشگاه ندارند و یا دید بسیار ضعیف است ولی از داخل فروشگاه فرد قابل به رویت کلیه عابرین و تصاویر بیرون میباشد

– زمان تحویل شید رول حداکثر ۷ روز کاری از زمان سفارش است که در صورت آماده شدن پیش از موعود محصول برای شما ارسال خواهد شد

– حد اقل ارتفاع یک متر طول و در مجموع حداقل یک ونیم متر مربع لحاظ میگردد

– حداقل عرض فتوشید ۳۰۰ سانتیمتر و بدون محدودیت ارتفاع میباشد.


هیچ محصولی یافت نشد.