Attachment: شید با تصویر میوه مخصوص اشپزخانه

Attachment: شید با تصویر میوه مخصوص اشپزخانه

شید با تصویر میوه مخصوص اشپزخانه

این نوع شید قابلیت چاپ هرنوع تصویر دلخواه مشتری را دارد.

درباره decorpardeh

دکورپرده تولید کننده پرده زبرا و کرکره