Attachment: تاک بژ ۱

Attachment: تاک بژ ۱

پرده لوردراپه تاک بژ

پرده لوردراپه یا پرده عمودی یکی از زیباترین پرده های موجود در بازار است

درباره arshida_andslib