Attachment: تاک شکلاتی ۱

Attachment: تاک شکلاتی ۱

پرده لوردراپه یا پرده عمودی یکی از زیباترین پرده های موجود در بازار است

درباره arshida_andslib