Attachment: نیلوفر طوسی

Attachment: نیلوفر طوسی

پرده لوردراپه نیلوفر طوسی

پرده لوردراپه یا پرده عمودی یکی از زیباترین پرده های موجود در بازار است

درباره arshida_andslib