Attachment: کرکره

Attachment: کرکره

پرده کرکره فلزی-پرده کرکره فلزی نوعی پرده با اسلت آلومینیومی میباشد پرده کرکره فلزی در طرح و رنگ های متنوع قابل تولید میباشد

کالیته پرده کرکره فلزی ۲۵ و ۱۷ میل

پرده کرکره فلزی-پرده کرکره فلزی نوعی پرده با اسلت آلومینیومی میباشد پرده کرکره فلزی در طرح و رنگ های متنوع قابل تولید میباشد

درباره decorpardeh

دکورپرده تولید کننده پرده زبرا و کرکره