لور تصویری

پرده لور تصویری همان پرده عمودی است که شما مشتریان عزیز میتوتنید هر تصویر دلخواه خود را بر روی آن چاپ کنید.

ویژگی های فتولوور (لووردراپه تصویری):

۱- صد درصد قابل شستشو

۲- قابلیت چاپ در ابعاد دلخواه

۳- قابلیت چاپ تصاویر دلخواه در سه نوع:

یکرو

دو رو دید از یک طرف

دو رو دید از دو طرف

۴- ثبات رنگ در برابر دمای بالا و نور آفتاب

۵- سه سال گارانتی تعویض

۶- قابلیت تعویض تصویر پشت و رو

پرده تصویر شید لور و ریسه تصویری با هر تصویر دلخواه شما مشتری عزیز

پرده تصویر شید لور و ریسه تصویری با هر تصویر دلخواه شما مشتری عزیز

 

توضیحات محصول

لوردراپه تصویری قابل تولید بصورت یکرو و دو رو می باشد. همچنین لوردراپه می تواند…

پرده لوردراپه تصویری

ویژگی های فتولوور (لووردراپه تصویری):

لوردراپه تصویری قابل تولید بصورت یکرو و دو رو می باشد. همچنین لوردراپه می تواند از جنس لمینت یا سولیت باشد. پیشنهاد می شود که جنس لمینت را فقط بصورت یکرو سفارش دهید. قابلیت تعویض تصویر پشت و رو برای لوردراپه وجود دارد.

۱- صد درصد قابل شستشو

۲- قابلیت چاپ در ابعاد دلخواه

۳- قابلیت چاپ تصاویر دلخواه در سه نوع:

یکرو

دو رو دید از یک طرف

دو رو دید از دو طرف

۴- ثبات رنگ در برابر دمای بالا و نور آفتاب

۵- سه سال گارانتی تعویض

۶- قابلیت تعویض تصویر پشت و رو

پرده تصویر شید لور و ریسه تصویری با هر تصویر دلخواه شما مشتری عزیز

پرده تصویر شید لور و ریسه تصویری با هر تصویر دلخواه شما مشتری عزیز

یکرو: تصویر فقط در یکطرف تصویر قرار میگیرد

دورو: دید از یکطرف: در این حالت مبنا بر این است که تصویر قرار نیست در پشت پرده رویت شود و فقط از یک طرف چرده قابل دید است، در این حالت تصویر پشت پرده به صورت نا منظم دیده میشود. تصویر پرده توسط زنچیر ریل قابل تعویض است و کاربرد آن در گنجره و اتاق ها و یا جاهایی است که پشت پرده ، پنجره ئیوار یا انباری قرار دارد.

دورو از دوطرف: در این حالت تصویر در دوطرف پرده به صورت منظم بوده و در صورت تغییر توسط تصویر در دوطرف پرده به صوورت نا منظم دیده میشود و موارد گاربرد آن در ویترین ها ، روی اپن آشپزخانه ، پارتیشن و غیره میباشد

شرکت تنها پرده آماده را به شما تحویل میدهد و ریل و نصب  هزینه حمل جداگانه محاسبه میشود.در بالای هر تیغه شماره ای جهت چیدمان مرتب تیغه ها و جلوپیری از اشتباه در نصب تیغه وجود دارد که شما را در چیدمان آن یاری مینماید.زمان تحویل لوور حداکثر ۷ روز کاری از زمان سفارش است که در صورت آماده شدن پیش از موعود ، محصول برای شما ارسال خواهد شد.حداقل ارتفاع یک متر طول و در مجموع حداقل یک ونیم متر مربع لحاظ میگردد.پرده های لوردراپه بدون محدودیت طول و عرض می باشند.

لوردراپه تصویری

چگونگی نصب پرده های لوردراپه تصویری

پرده لوردراپه تصویری، پرده لوردراپه تصویری، پرده لوردراپه تصویری، پرده لوردراپه تصویری، پرده لوردراپه تصویری، پرده لوردراپه تصویری، پرده لوردراپه تصویری


لوردراپه تصویری

یکرو: تصویر فقط در یکطرف تصویر قرار میگیرد. دورو: دید از یکطرف: در این حالت مبنا بر این است که تصویر قرار نیست در پشت پرده رویت شود و فقط از یک طرف چرده قابل دید است، در این حالت تصویر پشت پرده به صورت نا منظم دیده میشود. تصویر پرده توسط زنچیر ریل قابل تعویض است و کاربرد آن در گنجره و اتاق ها و یا جاهایی است که پشت پرده ، پنجره ئیوار یا انباری قرار دارد.دورو از دوطرف: در این حالت تصویر در دوطرف پرده به صورت منظم بوده و در صورت تغییر توسط تصویر در دوطرف پرده به صوورت نا منظم دیده میشود و موارد گاربرد آن در ویترین ها ، روی اپن آشپزخانه ، پارتیشن و غیره میباشد.