پرده عمودی DK

پرده ورتیکال یا Dk

نسل جدید پرده های مدرن که به صورت سایه روشن می باشد دارای 30 رنگ بندی متنوع و زیبا بدون نیاز به زیر پرده و آستر