Attachment: پرده کرکره فلزی

Attachment: پرده کرکره فلزی

پرده کرکره فلزی

پرده کرکره ای افقی که در دو نوع فلزی و چوبی در فروشگاه ها عرضه می شوند. منظور از فلزی و چوبی بودن، جنس تیغه های آن است .Venetian-Blinds

درباره پرده-decorcenter