پروژه دبستان

پروژه دبستان که در آن پیشنهاد ما شید تصویری و لوردراپه تصویری بود اما کارفرما لوردراپه تصویری را انتخاب کرد.

شرکت تنها پرده آماده را به شما تحویل میدهد و ریل و نصب هزینه حمل جداگانه محاسبه میشود

در بالای هر تیغه شماره ای جهت چیدمان مرتب تیغه ها و جلوپیری از اشتباه در نصب تیغه وجود دارد که شما را در چیدمان آن یاری مینماید

زمان تحویل لوور حداکثر۷روز کاری از زمان سفارش است که در صورت آماده شدن پیش از موعود ، محصول برای شما ارسال خواهد شد.

حداقل ارتفاع یک متر طول و در مجموع حداقل یک ونیم متر مربع لحاظ میگردد

حداکثر ارتفاع لوور دراپه یکرو ۳۰۰ سانتیمتر و لوور دراپه دورو ۲۳۰ سانتیمتر و بدون محدودیت عرض میباشد

در این پروژه از تصویر و لوگوی دبستان استفاده شد و ما از لوردراپه جنس سولیت استفاده کردیم.

ویژگی های پرده لوردراپه تصویری:

۱- صد درصد قابل شستشو

۲- قابلیت چاپ در ابعاد دلخواه

۳- قابلیت چاپ تصاویر دلخواه در سه نوع:

  • یکرو
  • دو رو دید از یک طرف
  • دو رو دید از دو طرف

 

۴- ثبات رنگ در برابر دمای بالا و نور آفتاب

۵- سه سال گارانتی تعویض

۶- قابلیت تعویض تصویر پشت و رو

یکرو : تصویر فقط در یکطرف تصویر قرار میگیرد.

دورو : دید از یکطرف: در این حالت مبنا بر این است که تصویر قرار نیست در پشت پرده رویت شود و فقط از یک طرف چرده قابل دید است، در این حالت تصویر پشت پرده به صورت نا منظم دیده میشود. تصویر پرده توسط زنچیر ریل قابل تعویض است و کاربرد آن در گنجره و اتاق ها و یا جاهایی است که پشت پرده ، پنجره ئیوار یا انباری قرار دارد.

دورو از دوطرف : در این حالت تصویر در دوطرف پرده به صورت منظم بوده و در صورت تغییر توسط تصویر در دوطرف پرده به صوورت نا منظم دیده میشود و موارد گاربرد آن در ویترین ها ، روی اپن آشپزخانه ، پارتیشن و غیره میباشد.

  • شرکت تنها پرده آماده را به شما تحویل میدهد و ریل و نصب هزینه حمل جداگانه محاسبه میشود
  • در بالای هر تیغه شماره ای جهت چیدمان مرتب تیغه ها و جلوپیری از اشتباه در نصب تیغه وجود دارد که شما را در چیدمان آن یاری مینماید.
  • زمان تحویل لوور حداکثر۷روز کاری از زمان سفارش است که در صورت آماده شدن پیش از موعود ، محصول برای شما ارسال خواهد شد.
  • حداقل ارتفاع یک متر طول و در مجموع حداقل یک ونیم متر مربع لحاظ میگردد.
  • حداکثر ارتفاع لوور دراپه یکرو ۳۰۰ سانتیمتر و لوور دراپه دورو ۲۳۰ سانتیمتر و بدون محدودیت عرض میباشد