دسته بندی: پرده

پرده

پرده وسیله ای برای پوشاندن خانه یا محل کار.

گذشته پرده

از روزگاران گذشته پرده به عنوان پوششی برای درها و پنجره ها و جلوگیری از نفوذ سرما بکار میرفته است. برای این کار از چوب های سخت و یا یک تکه پارچه استفاده میکردند. در یونان باستان خانه ها ساده بوده و کاخ ها فقط با مرمر و سنگ های گرانبها زینت داده میشد اما در روم باستان پرده مقام پرابهت خود را یافت.

 

نمایش یک نتیجه