آموزش نصب پرده لوردراپه

آموزش نصب پرده لوردراپه در وب سایت دکوردپرده برای نصب این نوع پرده ها ابتدا لازم است گیره های میل پرده را در بر روی سقف و یا دیوار…