پرده دو مکانیزم سه بعدی

پرده دو مکانیزم سه بعدی

پرده دو مکانیزم سه بعدی: از الزامات هر خانه ای داشتن نور کافی است که با  پنجره مهیا می شود. همانطور که میدانیم پوشش پنجره پرده است. امروزه تنوع زیادی در مدل ها طرح ها و رنگ ها وجود دارد که هر خانواده ای بسته به نوع دکور خانه خود آن را انتخاب می کند. […]